Training gaat door!! Voor deelname aanmelden via de app

Wanneer je mee wil doen aan de training dit melden via de app, of voor gastrijders een mail sturen.
Houd je aan de opgestelde protocollen en regels zoals via de mail doorgegeven en volg altijd de adviezen op van de trainer ,assistenten of bestuur