Gebruikerslogin

Twitter Updates

U bent hier

Home

Licentie Procedure

Licentieprocedure KNWU
Vanaf vandaag kunt u weer starten met de aanvraag voor de licenties van 2016. Hieronder vindt u informatie waar regelmatig vragen over worden gesteld.

Nieuwe leden
Aankomende (nog onbekende) leden moeten eerst lid worden van een vereniging. Daarna kan de secretaris deze rechtstreeks via 'Mijn KNWU' aanmelden.
Het emailadres wat bij het invoeren van een nieuw lid wordt ingevuld ontvangt de welkomstmail met toegangscode en wachtwoord. Daarmee kan het nieuwe lid inloggen om de licentiekeuze voor 2016 door te geven.

Bestaande leden
Bestaande leden kunnen zelf inloggen op 'Mijn KNWU' en de licentie van 2015 verlengen naar 2016. Daarnaast kan de vereniging dat doen, want zij zijn geautoriseerd om voor de leden de licentie-aanvraag te doen.

Stoppende leden
Vanaf vandaag komen alle licentiehouders 'Mijn KNWU' in het vak 'overzicht leden zonder aanvraag" te staan. Als er leden zijn waarvan u nu al weet dat zij geen licentie voor 2015 gaan aanvragen of hun lidmaatschap hebben opgezegd, verzoeken wij u vriendelijk als vereniging in te loggen en deze licentie voor 1 januari 2016 stop te zetten. Mocht u twijfelen of één van de leden wel of niet de licentie wil verlengen is het beter deze toch stop te zetten, want het "opnieuw activeren" is voor ons een kleine moeite en voorkomt een hoop ergernis.

Veranderen van vereniging
Nadat de renner de licentie heeft aangevraagd en heeft aangegeven van vereniging te willen veranderen komt er bij de oude vereniging een verzoek op 'Mijn KNWU' te staan om met deze verandering akkoord te gaan. Nadat de oude vereniging akkoord is kan de nieuwe vereniging akkoord gaan. Het secretariaat van het district wordt over de verandering middels een e-mail geïnformeerd.

Vervangen van pasfoto
Vanaf nu kunnen licentiehouders zelf een nieuwe pasfoto uploaden voor op de licentie. In 'Mijn KNWU', onder 'profiel' kunnen de pasfoto's bij 'pasfoto uploaden' klaar worden gezet. Nieuwe pasfoto's hoeven dus niet meer gemaild of opgestuurd te worden naar het uniebureau.

Verzending licenties
De licenties worden rechtstreeks aan de leden verzonden. Voor wat betreft algemene vragen over licenties en andere KNWU-lidmaatschapsvormen verwijzen wij u naar onze website, waar u in de linker kolom onder de button "lid worden" veel informatie kunt vinden.

 

GP Equipment

           GP-Equipment

HTS Rubber tracks

HTSRUBBERTRACK

Free Time World

          FreeTimeWorld

           Inframensen Oss